Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Wydarzenia w MAJU 2018
Co się wydarzy w maju? czytaj dalej
Wydarzenia w KWIETNIU
Co się wydarzy w kwietniu? czytaj dalej
Wydarzenia w MARCU 2018
Co się wydarzy w marcu? czytaj dalej
WYDARZENIA W LUTYM 2018
Co się wydarzy w lutym? czytaj dalej

Nowy sposób płacenia za obiady

11 września 2017 Dyrektor opublikowała zarządzenie nr SPJ.134.20.2017, w którym informuje o nowym sposobie opłat za posiłki w szkole i przedszkolu.

 

Fragment zarządzenia, w którym pojawiają się zmiany:

§ 3
1. Opłaty ustalone w § 2 ust.3 i 4 wnosi się w okresach miesięcznych, do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Za opłaty wniesione po ww. terminie pobiera się odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości odsetek ustawowych określonych rozporządzeniem Rady Ministrów.

§ 4
W przypadku nieobecności wychowanka, ucznia lub nauczyciela przedszkola uprawnionych do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej, opłata będzie proporcjonalnie pomniejszona o liczbę dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

 

Wpłaty nie będą przyjmowane przez panią Intendentkę. Na początku miesiąca każdy uczeń otrzyma informację o kwocie do zapłacenia za obiady.

Należność za obiady rodzic będzie wpłacał na rachunek bankowy.

Przelew / wpłata musi zawierać następujące informacje:

Nazwa odbiorcy:
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach; ul. Równoległa 5; 44-264 Jankowice

Nazwa i numer rachunku:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
72 8470 0001 2001 0012 9828 0007

W tytule przelewu / wpłaty należy wpisać:
Wpłata za obiady za miesiąc ...; Imię i nazwisko dziecka; Klasa

Kwotę wpisujemy dokładnie taką, jak w informacji od p. Intendentki (nie zaokrąglamy - każda nadpłata musi być zwrócona wpłacającemu).

Pełny tekst zarządzenia 

Powrót