Wydarzenia w MAJU 2018
Co się wydarzy w maju? czytaj dalej
Wydarzenia w KWIETNIU
Co się wydarzy w kwietniu? czytaj dalej
Wydarzenia w MARCU 2018
Co się wydarzy w marcu? czytaj dalej
WYDARZENIA W LUTYM 2018
Co się wydarzy w lutym? czytaj dalej
Wydarzenia w STYCZNIU 2018
Co się wydarzy w styczniu? czytaj dalej

STUDZIENKA 2017

XVIII Rajd Ekologiczny w Studzience

Już po raz osiemnasty młodzież szkół podstawowych Gminy Świerklany spotkała się w Studzience, aby czerpać wiedzę o środowisku przyrodniczym w bezpośredni m kontakcie z naturą. W ramach rajdu został zorganizowany Turniej Przyrodniczo-Ekologiczny, konkurs „Pomiar na oko”, spotkanie z leśniczym, ognisko. Uczniowie pracowali zespołowo odkrywając zadania ukryte w różnych punktach leśnej polany. Badali wysokość drzew, mierzyli ich grubość, określali wiek, posługiwali się mapą terenową, rozpoznawali rośliny, zwierzęta i grzyby. Zadania nie należały do łatwych, jednakże w drużynie pracuje się lepiej i efektywniej. Można się naradzić, skonsultować, wspólnie wybrać odpowiedź. Poprawność rozwiązań rozstrzygnęła komisja złożona z nauczycieli konkurujących szkół: Pani Monika Pośpiech, Agnieszka Bryja, Danuta Zoń. W tym roku pierwsze miejsce zdobył zespół z naszej szkoły w składzie: Wiktoria Zmarzły, Krzysztof Kaczmarek i Michał Grzesik, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 ze Świerklan Górnych, trzecie drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 ze Świerklan Dolnych. Każdy z uczniów mógł indywidualnie sprawdzić się w szacowaniu odległości. Najlepszą w konkurencji „Pomiaru na oko” okazała się uczennica Natalia Sobik (SP nr 1 Świerklany), drugie miejsce zajął uczeń naszej szkoły Marcin Chyliński, trzecie Zuzanna Toworek (SP nr 1 Świerklany).

Niezależnie od zajętych miejsc wszyscy uczestnicy turnieju są coraz sprawniejszymi „badaczami” leśnego ekosystemu. Na pewno wiedzą jak wygląda barszcz Sosnowskiego, muchomor sromotnikowy, okratek australijski. Dowiedzieli się także, że las działa jak „odkurzacz” gdyż zostały przytoczone informacje Państwowej Inspekcji Sanitarnej na temat poziomów zanieczyszczenia powietrza i możliwościach filtracyjnych drzew.

Na zakończenie wyróżnionym uczniom wręczono, nagrody i dyplomy a szkołom proporczyki. Sponsorem w tym roku było Nadleśnictwo Rybnik oraz Rada Rodziców SP Jankowice. Miłym akcentem naszych władz było przybycie pana Henryka Mincera, który obdarował uczniów słodyczami. Dyrektor szkoły Piotr Pszonka rozdzielił wszystkim drobne nagrody pocieszenia. Częścią rekreacyjno-sportową zajęła się Pani Edyta Pierchała, kulinarną rodzice kl. IV c. Imprezę zakończyło ognisko z pieczeniem kiełbas, zorganizowane przy pomocy OSP Jankowice. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji XVIII Rajdu Ekologicznego serdecznie dziękujemy.

Galeria zdjęć

Powrót