Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Wydarzenia w MAJU 2018
Co się wydarzy w maju? czytaj dalej
Wydarzenia w KWIETNIU
Co się wydarzy w kwietniu? czytaj dalej
Wydarzenia w MARCU 2018
Co się wydarzy w marcu? czytaj dalej
WYDARZENIA W LUTYM 2018
Co się wydarzy w lutym? czytaj dalej

Z wizytą w Urzędzie Gminy Świerklany

Od dłuższego czasu dociera do nas szereg niepokojących informacji dotyczących złego stanu powietrza w Polsce, województwie, w naszym regionie. Mamy możliwość śledzenia aktualnego poziomu zanieczyszczeń poprzez odbieranie danych ze stacji pomiarowych usytuowanych w Rybniku, Wodzisławiu Śl., Żorach oraz od niedawna w naszej gminie. Uczniowie naszej szkoły interesują się tym zagadnieniem, gdyż jakość powietrza, którym oddychają, nie jest im obojętna. Chcieliby też na miarę swoich możliwości włączyć się do działań mających na celu poprawę tego stanu.

Zgłosili swój udział w konkursie ekologiczno-edukacyjnym pt. „Nie truj sąsiada” organizowanym przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w partnerstwie
z firmą Planergia Sp. z o.o.

Informacje dotyczące problemu niskiej emisji oraz sposobu radzenia sobie z lokalnym smogiem postanowili pozyskać w Urzędzie Gminy Świerklany. Członkowie Koła Ekologicznego POPP: Michał Grzesik, Krzysztof Kaczmarek, Nadia Lemańczyk i Mateusz Wita przeprowadzili wywiad z wójtem Panem Tomaszem Pieczką i inspektorem ochrony środowiska Panem Piotrem Pustelnikiem. Dowidzieli się, że Gmina Świerklany aktualnie realizuje projekt „Gmina z dobrą energią”, że są wdrażane konkretne działania mające na celu poprawę jakości powietrza takie jak: dofinansowanie zakupu pieców ekologicznych, uruchomienie wewnętrznej komunikacji autobusowej, prowadzenie licznych nasadzeń drzew i krzewów (ponad 200 szt.). Wójt oczekuje współpracy z młodzieżą szkolną w zakresie budzenia większej świadomości ekologicznej pośród mieszkańców. Zachęca do propagowania wiedzy na temat szkodliwości palenia odpadów w paleniskach domowych, w tym szczególnie plastików. Inspektor ochrony środowiska przekazał na ręce rozmówców ulotki dla wszystkich uczniów w szkole, które informują o tym, jakie substancje są uwalniane podczas spalania śmieci oraz w jakim stopniu nam szkodzą. Również wyraził swoje oczekiwania podjęcia współpracy, przekonywał, że młodsze pokolenie będzie miało na tym polu tym polu wiele do zrobienia.

Działania podejmowanie w ramach akcji 

Galeria zdjęć

Powrót