Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Wydarzenia w MAJU 2018
Co się wydarzy w maju? czytaj dalej
Wydarzenia w KWIETNIU
Co się wydarzy w kwietniu? czytaj dalej
Wydarzenia w MARCU 2018
Co się wydarzy w marcu? czytaj dalej
WYDARZENIA W LUTYM 2018
Co się wydarzy w lutym? czytaj dalej

Zielona Pracownia

Uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach, które miało miejsce dnia 28 kwietnia br. było zwieńczeniem zmagań konkursowych i realizacji projektu wyróżnionego i nagrodzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W lipcu ubiegłego roku Fundusz ogłosił konkurs pn. „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT”. Skierowany był on do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników było przygotowanie projektu szkolnej pracowni do nauczania m.in. przedmiotów przyrodniczych. We wniosku należało ująć sprzęt i pomoce dydaktyczne, w które miałaby być doposażona pracownia, a które znacząco mogłyby wpłynąć na podniesienie jakości nauczania, poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej uczniów. Należało również dołączyć projekt graficzny sali lub jego wizualizację oraz otrzymać zapewnienie wsparcia organu prowadzącego szkołę, w naszym przypadku Urzędu Gminy Świerklany.
Zarząd WFOŚiGW w Katowicach postanowił przyznać dofinansowanie w formie dotacji autorom nietuzinkowych pomysłów. Liczyła się kreatywność, innowacyjność rozwiązań, funkcjonalność, różnorodność pomocy i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Spośród 53 złożonych projektów z województwa śląskiego wyróżniono 21. Szkoły otrzymały dyplom i nagrodę finansową. Dla nas wyniosła ona 2739,00 zł. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 11 listopada 2015r. w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Nagrodę dla szkoły odebrała Danuta Zoń autorka projektu oraz wójt Gminy Świerklany pan Tomasz Pieczka.

Kontynuacją konkursu pn. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT był konkurs pn. „ZIELONA PRACOWNIA” skierowany do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Jego przedmiotem było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Bezpośrednim wykonawcą zadania konkursowego z ramienia organu samorządowego był Pan Kamil Gąsior inspektor ds. pozyskiwania i rozliczenia środków zewnętrznych Urzędu Gminy Świerklany, jego pracę wspomagała Pani Ilona Nawrotek. Zadaniem szkoły, czyli ostatecznego beneficjenta projektu było przedstawienie propozycji wykorzystania i obłożenia sali oraz opracowanie programu edukacyjnego w oparciu o zasoby projektowanej pracowni. Stworzony autorski program z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej nosi nazwę „Odkrywcy leśnych skarbów” i jest przeznaczony dla uczniów klas IV- VI. Aktualnie jest on wykorzystywany podczas zajęć Koła Ekologicznego oraz realizacji podstawy programowej nauczania przyrody.

W listopadzie do WFOŚiGW w Katowicach napłynęły 53 wnioski konkursowe, z czego 24 uzyskały dofinansowanie w łącznej kwocie 780 000,00 zł. W grupie zwycięzców znalazła się i nasza szkoła. Przy ocenie, jak podają członkowie Zarządu wzięto pod uwagę przede wszystkim pomysł na zagospodarowanie przestrzeni, różnorodność pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni, innowacyjność ale i realność przedsięwzięcia, dostosowanie do grup wiekowych oraz wykorzystanie pracowni przez jak największą liczbę uczniów. Informacja, o tym, że zostaliśmy laureatem konkursu ZIELONA PRACOWNIA, była dla wszystkich członków społeczności szkolnej miłą i radosną niespodzianką tym bardziej, że wiązała się z zapewnieniem iż faktycznie powstanie u nas pracownia na miarę XXI w.

Otrzymaliśmy zaproszenie na dzień 11 kwietnia 2016 r do Auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu w celu odebrania dyplomu laureata. Tym razem pojechaliśmy grupą składającą się z przedstawicieli społeczności uczniowskiej, dyrektora szkoły Piotra Pszonki, Wójta GŚ Tomasza Pieczki oraz nauczyciela przyrody Danuty Zoń. Program uroczystości obejmował wystąpienie Władz Uniwersytetu Śląskiego, Rady Nadzorczej i Zarządu WFOŚiGW w Katowicach oraz wręczanie dyplomów nagrodzonym szkołom przez prezesa Andrzeja Pilota i jego zastępcę Panią Agnieszkę Siemińską. Następnie mieliśmy okazję zwiedzić Wydział Nauk o Ziemi z wystawą modeli dinozaurów oraz bogate kolekcje skał i minerałów w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Po zapewnieniu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęło się urządzanie ekopracowni, czyli malowanie ścian oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych. Obecnie sala jest wyposażona w nowe stoliki uczniowskie, krzesła, biurko nauczycielskie, gabloty na eksponaty, tablicę multimedialną, laptop, lornetki, mikroskop stereoskopowy, walizkę eko-badacza do ćwiczeń terenowych, mapy ścienne, akwarium dla ryb i chomika. Wszystko to ma służyć lepszej jakości nauczania oraz odkrywaniu świata w drodze obserwacji, badań i eksperymentów.

W oficjalnym otwarciu klasopracowni udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: pani Ewa Cofała oraz pan Bronisław Karasek, władze gminy w osobie wójta Tomasza Pieczki, jego zastępcy Henryka Mincera oraz inspektor do spraw projektów zewnętrznych UGŚ pan Kamil Gąsior, przedstawiciele placówek oświatowych w tym dyrektor POPP w Czerwionce-Leszczynach pani Joanna Rzymanek, dyrektor przedszkola pani Wiesława Mięsok, dyrektor gimnazjum pan Norbert Niestolik, władze sołeckie - pan Jerzy Rugor, Rada Rodziców: panie Nikoleta Kobeszko i Elżbieta Janda, uczniowie.

W ramach uroczystości otwarcia zebranych powitał szkolny zespół muzyczny piosenką „Dzieci Ziemi” przygotowaną pod kierunkiem pani Katarzyny Szymik. Symbolicznie u drzwi Zielonej Pracowni została przecięta zielona wstęga. Gości powitał dyrektor szkoły Piotr Pszonka, podziękowania złożyli przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach, wójt Gminy Świerklany. Z autorskim programem „Odkrywcy leśnych skarbów” i jego założeniami zapoznała zgromadzonych Danuta Zoń. Przy pomocy tablicy multimedialnej zgromadzeni zostali zapoznani z dokumentacja fotograficzną dotyczącą przebiegu zajęć i wykorzystania nowego sprzętu. Później uczniowie wraz z gośćmi podjęli drużynowe zmagania w Konkursie matematyczno - przyrodniczym przygotowanym przez panie Grażynę Toman oraz Danutę Zoń przy wykorzystaniu tablicy multimedialnej. Nie było przegranych, każdy uczestnik wyniósł nową wiedzę i praktyczne umiejętności, mógł skorzystać z lornetki i dokonać obserwacji za pomocą mikroskopu stereoskopowego. Potyczkom towarzyszyła miła atmosfera. Na koniec uczniowie podarowali gościom własnoręcznie wykonane ślimaki z glinki plastycznej oraz zaprosili do oglądnięcia wystaw prac eksponowanych w gablotach. Z Zielonej Pracowni mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele, rodzice. Nowoczesny sprzęt będzie inspirował do pozyskiwania wiedzy i rozwoju zainteresowań naukowych.

Galeria zdjęć

Powrót