Wydarzenia we WRZEŚNIU
Co wydarzy się we wrześniu? czytaj dalej
LIBRUS zmiany loginów
Zmiana loginów w klasach gimnazjalnych czytaj dalej
Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Spotkanie informacyjne
Spotkanie dla rodziców przyszłorocznych klas pierwszych czytaj dalej
Wyniki rekrutacji do klasy 1
Komisja Rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji czytaj dalej

Pasowanie na ucznia

2 października odbyło się w naszej szkole PASOWANIE NA UCZNIA, do którego dzieci przygotowywały od początku roku szkolnego. Punktualnie o 9.00 przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przywitała nadchodzących pierwszoklasistów. Dzieci zaprezentowały rodzicom i gościom kilka piosenek, wierszyków i zabaw. Udowodniły w ten sposób, iż są gotowe do złożenia uroczystego ślubowania. W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszaki przyrzekały:

  • Będę zawsze dbał o dobre imię swojej szkoły.
  • Wykorzystam w pełni czas przeznaczony na naukę.
  • Będę szanował nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów.
  • Będę przestrzegał porządku i czystości w klasie, szkole i na boisku.
  • Będę dbał o sprzęt szkolny.
  • Będę się starał mieć dobre oceny.

Po złożeniu ślubowania pan dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia.

Na koniec Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego życzyła sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią.

Galeria zdjęć

Powrót